Protestantse Gemeente Boskoop

één gemeente, drie locaties

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Vanuit de kerkenraad (laatste aanpassing: 28 maart)

Kerkdiensten tot en met 19 april als online dienst

Op donderdag 26 maart heeft de kleine kerkenraad besloten de kerkdiensten tot en met zondag 19 april als online dienst te verzorgen, waarbij alleen de mensen samen komen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Ook de diensten in de Stille Week en met Pasen worden als online diensten verzorgd. De kleine kerkenraad blijft de adviezen van het RIVM volgen, die worden ondersteund door de PKN. In de online diensten worden de afkondigingen, mededelingen en gebeden meegenomen. U kunt via het meldpunt pastoraat uw gebed en medeleven doorgeven: meldpuntpastoraat@pgboskoop.nl.

Online diensten met geluid én met video

De online diensten kunt u net als de aflopen zondagen live of achteraf beluisteren via de kerkomroep of op internet via https://www.kerkomroep.nl. Vanaf deze zondag willen we het daarnaast mogelijk maken om de online diensten te kunnen bekijken via YouTube. De video stream is te bereiken via https://youtu.be/vYY9EbrnjJ8.

Overleg en communicatie met de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergadert de komende weken op iedere donderdagavond, met uitzondering van 10 april. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van geluids- en beeldverbindingen om vanuit huis te kunnen vergaderen. Wij houden u op de hoogte via de komende BijEen uitgaves, via onze website http://pgboskoop.nl en via de afkondiging in de online diensten. Vragen kunt u stellen via scriba@pgboskoop.nl en worden individueel of via de website beantwoord.

Advies over activiteiten

Voor activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden, vragen wij u de adviezen vanuit het RIVM en de PKN te volgen. Bij twijfel, neem contact op met de kerkenraad via scriba@pgboskoop.nl.

Pastorale zorg

Voor pastorale zorg kunt u contact op blijven nemen met het Meldpunt Pastoraat via meldpuntpastoraat@pgboskoop.nl of 06-86435998.

Wij bedanken u voor uw begrip

Namens de kerkenraad.

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers.
De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.

Wie je ook bent, je bent welkom !

Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

Vragen? Op zoek naar specifieke informatie? Bel of mail gerust.
Ook contact opnemen met de predikanten kan altijd.

Contactgegevens zijn te vinden op de Contact pagina

Mededeling betreffende deelname actie ‘niet alleen’

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop heeft zich afgelopen week aangemeld bij dit platform. In nauwe samenwerking met de Diaconale Hulpverlening Boskoop en met behulp van een groot aantal vrijwilligers, hopen we de hulpvragen die vanuit Boskoop bij het platform binnenkomen, te kunnen oppakken.

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag opgepakt en doorgestuurd naar de contactpersoon in Boskoop.

Het is natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks te bellen met de Diaconale Hulpverlening Boskoop, tel. 06-15 544 455.