Protestantse Gemeente Boskoop

één gemeente, drie locaties

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers.
De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.

Wie je ook bent, je bent welkom !

Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

Online Diensten          (laatste aanpassing: 9 juli)

Diensten in juli en augustus

De kleine kerkenraad heeft op donderdag 25 juni gesproken over de diensten in juli en augustus. Het doet pijn om niet meer mensen te kunnen ontvangen en elkaar zo als gemeente te ontmoeten. We zijn blij dat de overheid de ruimte geeft om meer mensen naar de dienst te laten komen. Tegelijk realiseren we ons dat deze ruimte met een aantal regels komt, die veel inzet en discipline vergen van de organisatie en gemeenteleden. We realiseren ons ook dat wij de verantwoordelijkheid hebben om onze gemeenteleden en ambtsdragers zowel geestelijk als lichamelijk gezond te houden. Vandaar dat we voor juli vast willen houden aan het geleidelijk opbouwen van het aantal gemeenteleden dat we uitnodigen.

In de BijEen Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we voor de erediensten van 5 en 12 juli per dienst tot 50 personen uitnodigen. Voor de erediensten 19 en 26 juli breiden we het aantal uit op basis van een evaluatie van de diensten in juni en de eerste weken van juli. We houden voorlopig vast aan het systeem van aanmelden en uitnodigen, zodat we kunnen garanderen dat alle aanwezigen een plek hebben en de juiste afstand kunnen houden. Voor het bezoeken van de erediensten kunt u zich aanmelden via scriba-erediensten@pgboskoop.nl of via uw buurtouderling.

Video streaming diensten

In de maanden juli en augustus zullen wij zoals u gewend bent via video streaming de diensten vanuit de Zijdekerk blijven uitzenden. De komende weken wordt geïnventariseerd hoe wij dit kunnen gaan uitbreiden vanaf het nieuwe seizoen in september. In de diensten wordt niet meegezongen in de kerk door gemeenteleden. Iedere zondag wordt een klein koortje (voorzangers) geregeld om thuis gemakkelijk de teksten mee te zingen.

Hulp gevraagd

Voor de diensten van juni en juli is een kleine groep ambtsdragers en het meldpunt pastoraat bezig met het verwerken van de aanmeldingen en het uitnodigen van gemeenteleden. Fijn dat zij dit hebben opgepakt! Het is een flinke klus geweest om iedereen te bellen of mailen en alle wijzigingen te verwerken. Kun u nadenken over meer mensen die deze taak op zich kunnen nemen? Stuur de namen graag naar scriba-erediensten@pgboskoop.nl.

Sinds eind maart is het bovendien mogelijk om de diensten te bekijken via YouTube. De video stream is te bereiken via onderstaande knop.
Update 14 juli: met ingang van 19 juli is het ook mogelijk de beelden van de dienst te volgen via de kerkomroep!

Vragen? Op zoek naar specifieke informatie? Bel of mail gerust.
Ook contact opnemen met de predikanten kan altijd.

Contactgegevens zijn te vinden op de Contact pagina

Eerstvolgende diensten:

Bijdragen aan de collectes tijdens de online dienst kan op 2 manieren:

1) Geld zelf overmaken vanaf uw bankrekening naar onderstaande rekeningnummers

  • 1e collecte: NL62 RABO 0309801710
  • 2e collecte: NL70 RABO 0108515508

Vermeld altijd de datum van de dienst en bij de 1e collecte het doel van de collecte.

2) Bijdragen via de Digitale Collecte (NIEUW)
Meer informatie over de digitale collecte vindt u hier: www.pgboskoop.nl/digitale-collecte/

Wilt u direct bijdragen via de Digitale Collecte, gebruik dan onderstaande knop.

Wij danken u voor uw gift!

Advies en overleg          (laatste aanpassing: 20 april)

Overleg en communicatie met de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergadert de komende periode om de week op donderdagavond, met uitzondering van 21 mei. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van geluids- en beeldverbindingen om vanuit huis te kunnen vergaderen. Wij houden u op de hoogte via de komende BijEen uitgaves, via onze website www.pgboskoop.nl en via de afkondiging in de online diensten. Vragen kunt u stellen via scriba@pgboskoop.nl en worden individueel of via de website beantwoord.

Advies over activiteiten

Voor activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden, vragen wij u de adviezen vanuit het RIVM en de PKN te volgen. Bij twijfel, neem contact op met de kerkenraad via scriba@pgboskoop.nl.

Pastorale zorg

Voor pastorale zorg kunt u contact op blijven nemen met het Meldpunt Pastoraat via meldpuntpastoraat@pgboskoop.nl of 06-86435998.

Wij bedanken u voor uw begrip

Namens de kerkenraad.

Niet alleen!         

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop heeft zich afgelopen week aangemeld bij dit platform. In nauwe samenwerking met de Diaconale Hulpverlening Boskoop en met behulp van een groot aantal vrijwilligers, hopen we de hulpvragen die vanuit Boskoop bij het platform binnenkomen, te kunnen oppakken.

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag opgepakt en doorgestuurd naar de contactpersoon in Boskoop.

Het is natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks te bellen met de Diaconale Hulpverlening Boskoop, tel. 06-15 544 455.