Selecteer een pagina

Protestantse Gemeente Boskoop

één gemeente, drie locaties

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers.
De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.

Wie je ook bent, je bent welkom !!

Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

Jaarlijkse Diaconale Bijdrage 2021

De diaconie is weer gestart met haar jaarlijkse inzamelingsactie, de Jaarlijkse Diaconale Bijdrage (JDB). Onlangs zijn de enveloppen voor de JDB bezorgd. Als u onverhoopt toch geen envelop heeft ontvangen en u wilt ons ook steunen, kunt u hier de bijbehorende brief alsnog lezen.
Bij voorbaat hartelijk dank, De Diaconie

Mededelingen over erediensten

In het licht van de aangekondigde versoepelingen heeft de kerkenraad besloten om met ingang van zondag 27 juni maximaal 50 bezoekers te ontvangen in de Stek en 100 bezoekers in de Zijdekerk tijdens de erediensten ( In de Dorpskerk wordt nog gewerkt aan de techniek).
Wilt u een dienst bijwonen dan moet u zich vooraf blijven aanmelden. Dit kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 17:00 uur per email via scriba-erediensten@pgboskoop.nl of telefonisch via het buurtpastoraat. Tijdens de erediensten mogen de gemeenteleden weer meezingen (Er zal geventileerd worden tijdens de dienst).
Bij het bezoeken van de diensten worden de adviezen en protocollen vanuit de Protestantse Kerk Nederland gevolgd. Het dragen van een mondkapje is bij binnenkomst verplicht.

Het blijft natuurlijk ook mogelijk om de diensten digitaal bij te wonen.

Diensten in Zijdekerk
Kerkomroep via kanaal Zijdekerk
Ook uitzending via Youtube.

Diensten in De Stek
Kerkomroep via kanaal Dorpskerk
Ook uitzending via Youtube.

Vragen? Op zoek naar specifieke informatie? Bel of mail gerust.
Ook contact opnemen met de predikanten kan altijd.

Contactgegevens zijn te vinden op de Contact pagina

Eerstvolgende diensten:

 • zo
  08
  aug
  2021

  Zondagmorgen Zijdekerk Online

  09:30ds E. Westrik

  De eerste collecte is voor JOP
  De tweede collecte is voor de Kerk


 • zo
  15
  aug
  2021

  Zondagmorgen Zijdekerk Online

  09:30ds E. Westrik

  De eerste collecte is voor de Muziekvoorziening Erediensten
  De tweede collecte is voor de Kerk


 • zo
  22
  aug
  2021

  Zondagmorgen Zijdekerk Online

  09:30ds A.D.L. Terlouw

  De eerste collecte is voor de Diaconie
  De tweede collecte is voor de Kerk


meer diensten vindt u onder Kerkdiensten

Bijdragen aan de collectes tijdens de online dienst kan op 2 manieren:

1) Geld zelf overmaken vanaf uw bankrekening naar onderstaande rekeningnummers

 • 1e collecte: NL62 RABO 0309801710
 • 2e collecte: NL70 RABO 0108515508

Vermeld altijd de datum van de dienst en bij de 1e collecte het doel van de collecte.

2) Bijdragen via de Digitale Collecte
Meer informatie over de digitale collecte vindt u hier: www.pgboskoop.nl/digitale-collecte/

Wilt u direct bijdragen via de Digitale Collecte, gebruik dan onderstaande knop.

Wij danken u voor uw gift!

Overleg en communicatie met de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergadert de komende periode om de week op donderdagavond. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van geluids- en beeldverbindingen om vanuit huis te kunnen vergaderen. Wij houden u op de hoogte via de komende BijEen uitgaves, via onze website www.pgboskoop.nl en via de afkondiging in de online diensten. Vragen kunt u stellen via scriba@pgboskoop.nl en worden individueel of via de website beantwoord.

Advies over activiteiten

Voor activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden, vragen wij u de adviezen vanuit het RIVM en de PKN te volgen. Bij twijfel, neem contact op met de kerkenraad via scriba@pgboskoop.nl.

Pastorale zorg

Voor pastorale zorg kunt u contact op blijven nemen met het Meldpunt Pastoraat via meldpuntpastoraat@pgboskoop.nl of 06-86435998.

Wij bedanken u voor uw begrip

Namens de kerkenraad.

Niet alleen!         

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop heeft zich afgelopen week aangemeld bij dit platform. In nauwe samenwerking met de Diaconale Hulpverlening Boskoop en met behulp van een groot aantal vrijwilligers, hopen we de hulpvragen die vanuit Boskoop bij het platform binnenkomen, te kunnen oppakken.

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag opgepakt en doorgestuurd naar de contactpersoon in Boskoop.

Het is natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks te bellen met de Diaconale Hulpverlening Boskoop, tel. 06-15 544 455.