Selecteer een pagina

Protestantse Gemeente Boskoop

één gemeente, drie locaties

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers.
De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.

Wie je ook bent, je bent welkom !!

Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

Het goede leven, het groene leven

Op 25 oktober 2020 ging de dienst in De Stek over duurzaamheid.
Gemeenteleden hebben, op uitnodiging van ds Westrik, zowel voor als na de dienst duurzaamheidstips en -woorden aangereikt.

Online Diensten          (laatste aanpassing: 10 oktober)

Diensten in oktober en november

Het moderamen heeft het zeer dringende advies van de PKN overgenomen om in de maand oktober maximaal 30 personen samen te laten komen tijdens de erediensten. Dit aantal is exclusief de mensen met een taak om de diensten en de uitzendingen mogelijk te maken. Bij het bijwonen van de diensten worden de richtlijnen van de overheid aangehouden.

In de maand oktober en november blijven wij twee diensten houden in de ochtend zowel in de Stek als in de Dorpskerk.

Opgeven voor deze diensten blijft noodzakelijk en kan via zijn scriba-erediensten@pgboskoop.nl

Streamen vanuit de Stek en de Dorpskerk

Om diensten in de Stek te kunnen streamen wordt gebruik gemaakt van de streaming apparatuur vanuit de Zijdekerk. Voor het streamen vanuit de Dorpskerk wordt nu gebruikt gemaakt van een tweede set met streaming apparatuur. Zodat tegelijk van uit twee kerkgebouwen gestreamd kan worden. Ook wordt advies ingewonnen om de geluidsinstallatie in de Dorpskerk te gaan vervangen, waarin ook een verbetering van de akoestiek wordt meegenomen, zodat hier een goede permanente geluid oplossing komt.

Sinds medio Juli is het bovendien mogelijk om diensten niet alleen te beluisteren maar ook te bekijken via kerkomroep.

Diensten 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar.

Op zondag 22 november zijn er twee diensten in de Dorpskerk.
De eerste dienst om 9.30 uur en de tweede dienst om 15.30 uur.
Het zijn twee dezelfde diensten waarin de overleden gemeenteleden worden herdacht.

NB. Het is niet meer mogelijk om voor deze diensten aan te melden. Mede door de aanwezigheid van familieleden is het maximale aantal aanwezigen voor deze diensten reeds bereikt.

Diensten in Dorpskerk
Kerkomroep via kanaal Dorpskerk.
Ook uitzending via Youtube.

Diensten in De Stek
Kerkomroep via kanaal Zijdekerk
Ook uitzending via Youtube.

Vragen? Op zoek naar specifieke informatie? Bel of mail gerust.
Ook contact opnemen met de predikanten kan altijd.

Contactgegevens zijn te vinden op de Contact pagina

Eerstvolgende diensten:

 

Bijdragen aan de collectes tijdens de online dienst kan op 2 manieren:

1) Geld zelf overmaken vanaf uw bankrekening naar onderstaande rekeningnummers

  • 1e collecte: NL62 RABO 0309801710
  • 2e collecte: NL70 RABO 0108515508

Vermeld altijd de datum van de dienst en bij de 1e collecte het doel van de collecte.

2) Bijdragen via de Digitale Collecte (NIEUW)
Meer informatie over de digitale collecte vindt u hier: www.pgboskoop.nl/digitale-collecte/

Wilt u direct bijdragen via de Digitale Collecte, gebruik dan onderstaande knop.

Wij danken u voor uw gift!

Advies en overleg          (laatste aanpassing: 20 april)

Overleg en communicatie met de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergadert de komende periode om de week op donderdagavond, met uitzondering van 21 mei. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van geluids- en beeldverbindingen om vanuit huis te kunnen vergaderen. Wij houden u op de hoogte via de komende BijEen uitgaves, via onze website www.pgboskoop.nl en via de afkondiging in de online diensten. Vragen kunt u stellen via scriba@pgboskoop.nl en worden individueel of via de website beantwoord.

Advies over activiteiten

Voor activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden, vragen wij u de adviezen vanuit het RIVM en de PKN te volgen. Bij twijfel, neem contact op met de kerkenraad via scriba@pgboskoop.nl.

Pastorale zorg

Voor pastorale zorg kunt u contact op blijven nemen met het Meldpunt Pastoraat via meldpuntpastoraat@pgboskoop.nl of 06-86435998.

Wij bedanken u voor uw begrip

Namens de kerkenraad.

Niet alleen!         

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop heeft zich afgelopen week aangemeld bij dit platform. In nauwe samenwerking met de Diaconale Hulpverlening Boskoop en met behulp van een groot aantal vrijwilligers, hopen we de hulpvragen die vanuit Boskoop bij het platform binnenkomen, te kunnen oppakken.

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag opgepakt en doorgestuurd naar de contactpersoon in Boskoop.

Het is natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks te bellen met de Diaconale Hulpverlening Boskoop, tel. 06-15 544 455.