Protestantse Gemeente Boskoop

één gemeente, drie locaties

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers.
De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.

Wie je ook bent, je bent welkom !

Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

Online Diensten          (laatste aanpassing: 12 juni)

Kerkdiensten in de maand juni

In de maand juni zijn we gaan proefdraaien met online diensten waarbij een klein aantal gemeenteleden aanwezig is naast de vaste organisatie van de diensten. Per dienst wordt een aantal gemeenteleden benaderd om de online diensten in de kerk bij te wonen. Op basis van de richtlijnen is gemeentezang in de kerkzaal nog niet mogelijk. Dit wordt ingevuld met voorzang door een aantal gemeenteleden. We willen zo ervaring opdoen met waar we gaan zitten, hoe we de kerk binnen komen en verlaten, hoe we de kerk na een dienst schoonmaken en nog veel meer praktische en organisatorische zaken. Dit wordt samengevat een gebruiksplan voor de erediensten.

Kerkdiensten in de maand juli

Vanaf zondag 5 juli wordt het toegestaan om samenkomsten te organiseren van maximaal 100 personen, met als uitgangspunt dat er wel 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Dit vraagt aanpassingen in de gebouwen, maar ook extra mensen die nodig zijn voor de begroeting, begeleiding naar de plekken, schoonmaak van de volledige kerkzaal en nog andere maatregelingen. Wij willen inventariseren welke gemeenteleden in juli en augustus graag de kerkdiensten willen bezoeken. We verwachten dat in deze twee maanden samenzang nog niet mogelijk is. Vanwege de zomerperiode wordt per zondag één eredienst ingepland. U kunt zich voor deze diensten aanmelden door een mail te sturen naar scriba-erediensten@pgboskoop.nl of contact op te nemen met uw buurtouderling en of buurtcontactpersoon. Meer informatie over de diensten in juli en augustus vindt u in de volgende BijEen Nieuwsbrief.

Online diensten met geluid én met video

De online diensten kunt u net als de aflopen zondagen live of achteraf beluisteren via de www.kerkomroep.nl of onderstaande knop.

Sinds eind maart is het bovendien mogelijk om de diensten te bekijken via YouTube. De video stream is te bereiken via onderstaande knop.

Vragen? Op zoek naar specifieke informatie? Bel of mail gerust.
Ook contact opnemen met de predikanten kan altijd.

Contactgegevens zijn te vinden op de Contact pagina

Eerstvolgende diensten:

Bijdragen aan de collectes tijdens de online dienst kan op 2 manieren:

1) Geld zelf overmaken vanaf uw bankrekening naar onderstaande rekeningnummers

  • 1e collecte: NL62 RABO 0309801710
  • 2e collecte: NL70 RABO 0108515508

Vermeld altijd de datum van de dienst en bij de 1e collecte het doel van de collecte.

2) Bijdragen via de Digitale Collecte (NIEUW)
Meer informatie over de digitale collecte vindt u hier: www.pgboskoop.nl/digitale-collecte/

Wilt u direct bijdragen via de Digitale Collecte, gebruik dan onderstaande knop.

Wij danken u voor uw gift!

Advies en overleg          (laatste aanpassing: 20 april)

Overleg en communicatie met de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergadert de komende periode om de week op donderdagavond, met uitzondering van 21 mei. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van geluids- en beeldverbindingen om vanuit huis te kunnen vergaderen. Wij houden u op de hoogte via de komende BijEen uitgaves, via onze website www.pgboskoop.nl en via de afkondiging in de online diensten. Vragen kunt u stellen via scriba@pgboskoop.nl en worden individueel of via de website beantwoord.

Advies over activiteiten

Voor activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden, vragen wij u de adviezen vanuit het RIVM en de PKN te volgen. Bij twijfel, neem contact op met de kerkenraad via scriba@pgboskoop.nl.

Pastorale zorg

Voor pastorale zorg kunt u contact op blijven nemen met het Meldpunt Pastoraat via meldpuntpastoraat@pgboskoop.nl of 06-86435998.

Wij bedanken u voor uw begrip

Namens de kerkenraad.

Niet alleen!         

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop heeft zich afgelopen week aangemeld bij dit platform. In nauwe samenwerking met de Diaconale Hulpverlening Boskoop en met behulp van een groot aantal vrijwilligers, hopen we de hulpvragen die vanuit Boskoop bij het platform binnenkomen, te kunnen oppakken.

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag opgepakt en doorgestuurd naar de contactpersoon in Boskoop.

Het is natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks te bellen met de Diaconale Hulpverlening Boskoop, tel. 06-15 544 455.