Selecteer een pagina

Het goede leven, het groene leven

Zondag 25 oktober 2020 – een groene preek.

De preken van ds Westrik over Job, in de zomer van 2020, raakten eraan, groene theologie. Trees van Montfoort schreef er een inspirerend boek over. Mensen nemen – vooral in het boek Job – geen superieure plek in in de schepping, maar zijn nederig opgenomen in één groot ecosysteem. Het verwijt aan veel
theologie kan gemaakt worden dat ze te mensgericht is, de natuur te veel als gebruiksartikel ziet en de wereld naar de hand zet als een machine zonder ziel. De natuur, de vogels en de vissen hebben het nakijken. De Corona-crisis dwingt weer dieper te kijken naar de natuur waarvan we afhankelijk zijn en die we willen overmeesteren.
Op zondag 25 oktober werd er dieper op in gegaan. Daarbij heeft ds Westrik ook getracht wat concreet te worden in de stappen die we in Boskoop daarbij kunnen zetten. Gemeenteleden konden ook ‘de 10 duurzaamheidstips’ mailen naar ds Westrik.
De preek van ds Westrik, n.a.v. Hosea 4, vindt u hier

Op deze pagina vindt u duurzaamheidstips en -woorden die door gemeenteleden zijn aangedragen.

(bijdrage van gemeenteleden)

10 duurzaamheidswoorden

 1. God is de schepper van hemel en aarde. God heeft aan de mens de aarde gegeven om die te beheren. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om die prachtige schepping te bewerken en te onderhouden. (Psalm 8 )

 2. Wij hebben de macht en de kennis gekregen om de aarde te gebruiken, maar niet om de aarde te misbruiken.
  We mogen daarom de natuurlijke bronnen niet uitputten. (dus geen na ons de zondvloed!)

 3. Wees dagelijks zuinig op het gebruik van de fossiele energie, benzine, gas en elektra. Kies voor natuurlijke energiebronnen, wind, zon en bodemwarmte.

 4. Wees zuinig op het schone gezuiverde drinkwater. Dat water is kostbaar en mag niet verspild worden.

 5. Houdt de natuur in takt. Wordt lid van de natuur organisaties. Daarmee kun je de overheden beïnvloeden de goede keuzes te maken.

 6. Maak ‘natuur’ in je directe omgeving. Neem de tijd om een mooie tuintje te maken met struiken en veel bloemen voor de vogels, vlinders en insecten. Gebruik (zo mogelijk) slootwater voor het besproeien van de tuin.

 7. Ga op je knieën in de tuin en graaf met je schopje in de grond dan zie je de wormen, slakken en ook kleine torretjes en bodemdiertjes, waar ook de vogels (merels) van mogen eten. Een compleet ecosysteem.

 8. Wandel regelmatig in de beschermde gebieden (zoals Gouwebos /Noordzijder polder). Geniet van de vogels, eenden, planten, bomen en paddestoelen. Hoe diverser het bospark is hoe mooier en beter voor de schepping.

 9. Houd de woonomgeving schoon van afval en de groene ruimte in ere. De vogels en kleine dieren zullen je dankbaar zijn

 10. Dank God elke dag dat je er zijn mag om voor je medeschepselen de vogels, dieren, bomen en struiken te zorgen en zo een klein stukje van zijn schepping te onderhouden.

(bijdrage van gemeenteleden)

10 duurzaamheidstips

 1. Koop boeken als het kan tweede hands.
 2. Probeer zo min mogelijk vlees te eten.
 3. Pak de fiets, zelfs bij slecht(er) weer. Is ook nog eens goed voor je hart en je humeur.
 4. Verander naar een ‘christelijke’ bank – na de check op https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer – en trakteer jezelf op een tompoes met slagroom als je de stap hebt genomen.
 5. Investeer liever in een goede en duurdere tas of paar schoenen dan in goedkope alternatieven.
 6. Ga in Nederland op vakantie.
 7. Plaats een ‘NEE-NEE-sticker’ – via www.neeneeneeja.nl/ – op je brievenbus en bespaar jaarlijks 1.720 reclamefolders uit.
 8. Investeer in microkrediet. Bijvoorbeeld via: https://www.oikocredit.nl/
 9. Neem een opgezette hond of kat, in plaats van zo’n levende vleeseter.
 10. Durf je uit te spreken bij mensen die je nabij zijn (kerk, familie) en stimuleer op een positieve, niet drammerige, wijze duurzame alternatieven (bijv. Fairtrade koffie in de consistorie).

(bijdrage van gemeenteleden)

Nadenkertjes over duurzaamheid

 • Hoeveel nieuwe apparaten heb je in dit jaar gekocht?
 • Ligt er niet veel moois en schoons binnen ons bereik terwijl we denken dat het per se ver weg gehaald moet worden?
 • Is er een repaircafé in je omgeving of zijn er mensen met wie je dat kunt opzetten?
 • Wat kan de burgerlijke gemeente meer doen om het leven in je dorp leefbaar te houden?
 • Wat doet de partij waar je op stemt om de wereld goed aan de volgende generatie door te geven?
 • Wat vind je van ‘s zondags met de auto naar de kerk komen om daar voor het milieu te bidden?
 • Hoe belangrijk vind je kleding die niet door uitbuitende kinderarbeid is gemaakt?
 • Zijn we bereid de boeren een goede prijs voor hun producten te betalen zodat ze op een verantwoorde manier met water, lucht en aarde om kunnen gaan?
 • Ga met het gezin ontdekken wat de lekkerste vleesvervangers zijn. Ieder mag zijn lievelingsgerecht kiezen.
 • Organiseer een wedstrijd met andere gezinnen om je stroom en gas naar beneden te krijgen.
 • Geef iemand een boom of struik voor zijn verjaardag.
 • Elke tegel die je uit je tuin haalt en elke plant die je er in zet, helpt.
(bijdrage van gemeenteleden)

(bijdrage van gemeenteleden)

10 duurzaamheidswoorden

 1. Heb elkaar lief en maak plezier. Dat genereert een hoop warmte zonder gevaarlijke uitstoot.

 2. Gij zult geen mens ophokken met honderden, noch uw koe, noch uw kip, noch uw varken, noch uw geit, noch uw nerts. Gij zijt allen gemaakt om in het groen te dartelen.

 3. Eert uw Vader in de hemel die u rijkelijk van voedsel voor ziet die de aarde u gul als een moeder schenkt.

 4. Gij zult de aarde en de lucht niet vergiftigen. Dat werkt nog door in vele geslachten na u.

 5. Gij zult niet begeren wat de rijken der aarde hebben.  Gij moogt wel begeren wat uws naasten hebben aan innerlijke rijkdom en vreugde. Dat wordt gratis en graag gedeeld.

 6. Gij zult u geen gesneden beelden maken van ivoor. Ook geen biljartballen.

 7. Gij zult echt niet de samenhang van de natuur verbreken zonder catastrofale gevolgen.Eerbiedig deze wetten.

 8. Misbruik de aarde niet voor ijdel plezier of winstbejag. 

 9. Laat de natuur ook zijn rustdag hebben. Net als u.

 10. Is weer gelijk aan 1 en daar komt eigenlijk elke regel op neer. Heb al het leven lief als uzelf en God die het u in bruikleen geeft bovenal.