Selecteer een pagina

Missie en Visie

Wie zijn we?

 • Als Protestantse Gemeente Boskoop zijn wij een kerkelijke gemeente van Jezus Christus, die belijdt dat zij van genade mag leven en al haar geloof, hoop en liefde vindt in God. Het is de Geest van God die ons aan elkaar heeft gegeven en ons samen leert Christen te zijn. De Bijbel is daarmee bron en richting van ons leven.
 • Wij zijn als gemeente een ontmoetingsplek tussen God en mensen van verschillende generaties, waar we elkaar stimuleren leerling van Jezus Christus te zijn.
 • Als gemeente willen wij midden in de samenleving staan en dragen wij het Evangelie uit om anderen vertrouwd te maken met de liefde van God onze Schepper om met elkaar leerling te zijn van Jezus Christus.

Waar staan we voor?

 • Als kerkelijke gemeente worden we telkens weer geroepen als christen te leven – in de liefde tot God, tot onze naaste en tot ons zelf.
 • Als gemeente geloven wij dat het Evangelie relevant is voor alle terreinen van het leven.
 • We geloven dat binnen de gemeente ons geloof gevoed en gesterkt wordt. Juist de kerkdienst is een moment binnen het kerkelijke leven waar ons geloof de ruimte vindt om zich te verdiepen.

Wat willen we bereiken?

 • Als Protestantse Gemeente Boskoop streven wij ernaar dat, bij alle verschillen in geloofsbeleving en theologische opvattingen, we blijven zoeken naar verbinding en herkenning.
 • Als Protestantse Gemeente Boskoop willen we vanuit het Evangelie aansluiten bij vragen en behoeften die mensen (zowel binnen als buiten de kerk) hebben.
 • Als Protestantse Gemeente Boskoop streven we er naar dat mensen betrokken worden en blijven bij de gemeente. Waarbij we gebruik maken van de verschillende gaven die mensen hebben.
 • Als Protestantse Gemeente Boskoop ontwikkelen wij een gevarieerd aanbod in diensten en ontmoetingen, die mensen binnen en buiten de gemeente aanspreekt.
 • Als Protestantse Gemeente Boskoop verlangen wij een kerkelijke gemeente te zijn waar oog is voor allen en er gastvrijheid is naar mensen binnen en buiten de kerk waarbij we hulpvaardig en betekenisvol zijn.