Over Ons

Drie wijkgemeenten, elk met een eigen identiteit maar samen één kerk.

Welkom bij Wijkgemeente ‘Centrum’, onderdeel van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Wij zijn een geloofsgemeenschap van mensen die leven van Gods liefde en genade, zichtbaar geworden in Jezus Christus. Hij gaf uit liefde voor ons zijn leven en vanuit zijn opstandingskracht mogen wij leven.

De kerk is een plaats waar mensen God en elkaar mogen ontmoeten. Daarom willen we een open, gastvrije gemeente zijn.
Wij willen mensen op een persoonlijke wijze kennis en mogelijkheden bieden om de boodschap van het Evangelie te ontdekken en God in hun leven te ervaren. Wij proberen als gemeente, ook door onze activiteiten, zichtbaar te zijn in de samenleving. De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.

Erediensten

Een kernmoment voor het gemeenteleven is de zondagse eredienst rondom Woord en Sacrament. In het licht van Christus mogen we komen met ons geloof en ons ongeloof, met onze gebrokenheid en pijn, met onze twijfels en vragen, met onze dromen en verlangens. Samen loven we de Heer, vieren we het geloof en ontmoeten we elkaar. We laten ons aanmoedigen en inspireren door Woord en Geest, om ook in ons dagelijks leven de Heer na te volgen.
In de liturgie wordt rekening gehouden met verschil in geloofsbeleving, zoals dat in onze wijkgemeente bestaat. Dit betekent dat liederen uit verschillende muzikale tradities een plek krijgen in de dienst. Daarin is het zoeken naar een goede balans. Soms zal het accent meer liggen op liederen met een evangelische achtergrond, terwijl in een andere dienst meer traditionele, of juist nieuwe liederen worden gezongen. Nieuwe liederen worden voorafgaand aan de dienst, wanneer dat nodig is, aangeleerd aan de gemeente.

Ontmoeting

Onze wijkgemeente probeert in Woord en daad een verbinding te leggen tussen de Bijbel en het hedendaagse leven. Het omzien naar elkaar beschouwen wij als een kernwaarde van onze wijkgemeente.

Bij het koffiedrinken na de dienst, is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook in doordeweekse activiteiten in de PG Boskoop is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en het geloof te delen.