Over Ons

Drie wijkgemeenten, elk met een eigen identiteit maar samen één kerk.

Welkom bij Wijkgemeente ‘Oost’, onderdeel van de Protestantse Gemeente Boskoop.

Als wijkgemeente Oost willen we een geloofsgemeenschap zijn van mensen die leven van de liefde van God. Deze liefde zijn we op het spoor gekomen in het leven van Jezus Christus. Hij leefde voor ons, Hij stierf voor ons en is voor ons opgewekt uit de dood. Dit grote geheim dragen we mee in ons leven en willen we ook voorleven.

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers. Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen. We vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

Kerkdiensten

Op zondag maken velen de gang naar de kerk. Gemeenteleden komen samen om te zingen, te bidden en te lezen uit een van de vele Bijbelse verhalen. Deze momenten op zondagmorgen of –avond vormen ons als gelovig mens. In zo’n kerkdienst kunnen we onze vragen en ons geloof uiten en kunnen we de werkelijkheid van Gods liefde innen. Juist om in het leven van alledag onze Heer bij alles te betrekken hebben we kerkdiensten nodig. Wie deze diensten bezoekt, merkt dat er een verscheidenheid aan liedculturen inmiddels een plek heeft gekregen: een psalm met orgelbegeleiding, een nieuw lied begeleid door enkele muzikanten, een gezang meerstemmig gezongen door een dubbelkwartet. Je komt het allemaal tegen. En in de preek (ja, die bestaat nog!) wordt geprobeerd om passages uit de Bijbel open te leggen en bruggen te slaan naar het persoonlijke en kerkelijke leven.

Door de week

Geloven doen we niet alleen op zondag. Op de doordeweekse dagen zijn er verschillende activiteiten. Een rommelmarkt commissie vergadert. Een kring met jonge ouders praat met elkaar over geloofsopvoeding. Oudere tieners stellen scherpe vragen aan hun predikant – een mooi gesprek ontstaat. Een pastoraal medewerker gaat op bezoek bij een tachtigplusser. Kinderen uit groep 7 en 8 gaan op maandagavond naar ‘Cluppie’. Diakenen brengen boodschappen naar de Voedselbank. Het is maar een greep uit wat er allemaal in en vanuit de kerk gebeurt.