Selecteer een pagina

Digitaal collecteren in verband met COVID-19 (Coronavirus)

Toelichting algemeen

Via www.samengoeddoen.nl stelt de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) digitaal collecteren beschikbaar voor kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Na overleg met de penningmeesters van kerk en diaconie zijn deze digitale collectes m.i.v. 26 april 2020 ook beschikbaar voor de PG Boskoop.

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om digitaal bij te dragen aan de collecte.
We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Bijdragen via de digitale collecte worden telkens automatisch verdeeld over de doelen van afgelopen zondag.
Penningmeester en diaconie hebben daarvoor de volgende verdeelsleutels gekozen (o.b.v. collecteopbrengsten 2019):

collectes, kerk en diaconie kerk
45%
diaconie
55%
collectes, kerk en zending kerk
45%
zending
55%
avondmaalszondagen kerk
35%
diaconie
65%

De diaconale doelen worden genoemd in de online dienst en staan ook elders op deze website bij de kerkdiensten vermeld.

 

Hoe werkt het?

Zowel onderaan deze pagina als op de welkomstpagina vindt u bij de collecte informatie ook de knop Digitale Collecte. Als u op die knop klikt wordt u doorgeleid naar een betaalpagina. Deze pagina is duidelijk herkenbaar voor PGBoskoop.
U kunt via deze pagina anoniem of op naam bijdragen aan de collecten van afgelopen zondag en u bepaalt uiteraard zelf hoeveel.
ideal-logo - EchtParket

Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en middels iDEAL de betaling doen doen.
Als u uw mailadres invult, ontvangt u bovendien een bevestiging per mail.

Enkele aandachtspunten:

  • Uw betaling/bijdrage wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen.
    Dit is een verzamelrekening en vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van PGBoskoop.
  • Bijdragen, via de digitale collecte, moet uiterlijk op dinsdag worden gedaan, anders valt uw bijdrage toe aan de collecte van de komende week. 
  • Het totale bedrag van de digitale collecte zal telkens, door penningmeester en diaconie, via de hierboven genoemde verdeelsleutel worden verdeeld.

 

Nog vragen?

Heeft nu nog vragen, neem dan contact op met de penningmeester, Hermen Barendregt, via penningmeester@PGBoskoop.nl

 

Gericht geven blijft mogelijk!
Wilt u heel gericht bijdragen aan een specifiek doel / specifieke doelcollecte, dan kunt u dit doen door zelf het geld over te maken vanaf uw bankrekening en daarbij gebruik te maken van onderstaande rekeningnummers

  • 1e collecte: NL62 RABO 0309801710
  • 2e collecte: NL70 RABO 0108515508

Vermeld hierbij altijd de datum van de dienst en bij de 1e collecte het doel van de collecte !

Wij danken u voor uw gift!