Selecteer een pagina

Jaarlijkse Diaconale Bijdrage 2021

Geacht gemeentelid,

In de brief vindt u een oproep om weer mee te doen aan de Jaarlijkse Diaconale Bijdrage
van de Protestantse Gemeente Boskoop.

We leven in een wereld waarin de nood groot is. Oorlogen, mensen op de vlucht, honger, armoede, werkloosheid, corona enz.

Dat raakt mensen veraf en dichtbij. Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid betekent en
als navolgers van Hem doet Hij een beroep op ons!!

Als diaconie proberen we zoveel als mogelijk regionaal, landelijk en wereldwijd te helpen om het leed te verzachten.
Dat doen wij bijvoorbeeld door te collecteren voor speciale diaconale doelen. Deze collecten gaan regelrecht én volledig naar de doelen waarvoor zij bestemd zijn.

Voorbeelden van giften aan bepaalde doelen zijn: voedselbank, noodhulp bij rampen en de SOEB
(Stichting Oost Europa Boskoop).
Ook zijn er hulpvragen zoals bijvoorbeeld stille hulp en ondersteuning met voedseltassen.

Door veranderingen in de samenleving en de hectiek in de wereld vallen steeds meer mensen tussen wal en schip. Er wordt dus een beroep op ons gedaan om naar elkaar om te zien zowel binnen als buiten onze kerk.

Wij hopen en bidden dat u ook dit jaar weer uw steentje gaat bijdragen om de medemens in nood te helpen.
Want Jezus heeft gezegd : Wat je voor de naaste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan!

Heeft u vragen of een reactie, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

Namens het college van diakenen,

Piet Veerman (voorzitter)
Zuidkade 156
2771 DR Boskoop
Na 1 juli Torenpad 122d
2771 EV Boskoop
Tel: 0172-214106
e-mail: diaconie@pgboskoop.nl

Johan van der Heijden (penningmeester)
Kersengaarde 45
2771 PR Boskoop
tel: 06-12291219
e-mail: diaconie@pgboskoop.nl

Bankrek. NL62 RABO 0309 8017 10
t.n.v. Diaconie P.G. Boskoop
o.v.v. jaarlijkse bijdrage 2021

U kunt het formulier opsturen naar bovenstaande adressen of afgeven bij een diaken.
Ook is het mogelijk uw antwoord te mailen naar diaconie@pgboskoop.nl onder vermelding van
Jaarlijkse Diaconale Bijdrage 2021.

HARTELIJK DANK !