Selecteer een pagina

Over ons

gastvrij - open - laagdrempelig - veelkleurig

Welkom bij de Protestantse Gemeente Boskoop.

We willen een geloofsgemeenschap zijn van mensen die leven van de liefde van God. Deze liefde zijn we op het spoor gekomen in het leven van Jezus Christus. Hij leefde voor ons, Hij stierf voor ons en is voor ons opgewekt uit de dood. Dit grote geheim dragen we mee in ons leven en willen we ook voorleven.

 

Wie je ook bent, je bent welkom !

 

Als geloofsgemeenschap willen we een open kring vormen, gastvrij naar anderen en toegankelijk voor zoekers. Het is onze droom dat onze gemeenschap een plaats is waar mensen, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God mogen vinden en ontmoeten. We steken ook de handen uit de mouwen. We vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in Boskoop en mensen tot hulp en steun te zijn.

 

Kerkdiensten

Op zondag maken velen de gang naar de kerk. Gemeenteleden komen samen om te zingen, te bidden en te lezen uit een van de vele Bijbelse verhalen. Deze momenten op zondagmorgen of –avond vormen ons als gelovig mens. In zo’n kerkdienst kunnen we onze vragen en ons geloof uiten en kunnen we de werkelijkheid van Gods liefde innen. Juist om in het leven van alledag onze Heer bij alles te betrekken hebben we kerkdiensten nodig. We komen er niet alleen met met ons geloof maar ook met ons ongeloof, met onze gebrokenheid en pijn, met onze twijfels en vragen, met onze dromen en verlangens. Samen loven we de Heer, vieren we het geloof en ontmoeten we elkaar. We laten ons aanmoedigen en inspireren door Woord en Geest, om ook in ons dagelijks leven de Heer na te volgen.
In de diensten wordt rekening gehouden met de verschillen in geloofsbeleving, zoals die in onze gemeente bestaan. Dit betekent onder meer ook dat liederen uit verschillende muzikale tradities een plek krijgen in de dienst. Daarin is het zoeken naar een goede balans. Soms zal het accent meer liggen op liederen met een evangelische achtergrond, terwijl in een andere dienst meer traditionele, of juist nieuwe liederen worden gezongen. En in de preek (ja, die bestaat nog!) wordt geprobeerd om passages uit de Bijbel open te leggen en bruggen te slaan naar het persoonlijke en kerkelijke leven.

Door de week

Geloven doen we niet alleen op zondag. Op de doordeweekse dagen zijn er verschillende activiteiten. Een rommelmarkt commissie vergadert. Een kring met jonge ouders praat met elkaar over geloofsopvoeding. Oudere tieners stellen scherpe vragen aan hun predikant – een mooi gesprek ontstaat. Een pastoraal medewerker gaat op bezoek bij een tachtigplusser. Kinderen uit groep 7 en 8 gaan op maandagavond naar ‘Cluppie’. Diakenen brengen boodschappen naar de Voedselbank. Het is maar een greep uit wat er allemaal in en vanuit de kerk gebeurt.

Eén gemeente

SamenIn November 2019 zijn de 3 wijkgemeenten van de PKN in Boskoop samengegaan tot 1 gemeente.

Meer informatie over onze Missie en Visie en onze Plaatselijke regeling vindt u hier:

Missie en visie
Plaatselijke regeling

PGB-mozaiek-balk