Selecteer een pagina

Plaatselijke Regeling

De wijkkerkenraden Oost, West en Centrum en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Boskoop hebben in 2017, na de gemeente te hebben gehoord, besloten om

één gemeente met één kerkenraad te vormen die op
twee vierplekken bijeenkomt en waarbinnen
drie vierstijlen zullen worden gehanteerd

Zij hebben in oktober 2019 besloten om met ingang van 7 november 2019 de wijkkerkenraden te laten opgaan in de ene, ongedeelde kerkenraad.
Zij hebben de Plaatselijke Regeling die daarbij hoort, op 26 september met de gemeente besproken en vastgesteld.
Zij hebben dit besluit op 7 november 2019 geëffectueerd door het zetten van de handtekeningen van de resp. presides en scribae
en zijn over gegaan tot de orde van de dag.

Op deze pagina vindt u de plaatselijke regeling, het organogram en een leeswijzer.

 

 

 

 

 

PGB-mozaiek-balk